חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

קידוש השם ומאורעות זמננו, מאמר משנת תשנ”ד העוסק במקומה של הציונות הדתית לנוכח התרופפות הציונות ותהליך השלום, לאומיות ואלימות ועוד.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435