חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

קריאה בדרשה ‘דברים שבעל פה’ מהספר ‘להאיר את הפתחים’. על היחס בין פנימיות-חיצוניות לתורה-חכמה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435