חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

‘גלגל חוזר – שיעור על הסביבון והצחוק של רבי נחמן’ מתוך הספר להאיר את הפתחים. דרשתו של רבי נחמן על הסביבון וממעשה במלך עניו, על הצחוק ועל היחס בין חנוכה לפורים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435