חכמה ותמימות 15

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ד’ אדר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435