חטאים משנים קדמוניות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג

מספר שיעורים לימי אלול העוסקים בחטאים “מיתיים” בראי המדרשים. שיעור 2- חטא הארץ ומשמעותו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435