חכמה ותמימות 2

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

י’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435