חכמה ותמימות 12

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כ’ שבט.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435