חסידות בעולם חדש: באתי לגני חלק ד-ה

זוהר מאור • כ"ד אלול תשע"ה

סיום וסיכום המאמר: כיצד הפכו דברי הריי”ץ את חב”ד מחסידות תיאורטית ורציונלית לחסידות רדיקלית וממשית?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435