הרב שג”ר- בין ‘מסורתיות’ לעידן החדש

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג”ר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435