יהודיות ואנטישמיות – חלק 1

הרב שג"ר • 

בעקבות מאמר של א.ב יהושע. מחשבות על זהות יהודית בעת הזאת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435