יום הכיפורים בשיעורי הגמרא של הרב שג”ר

הרב יהודה ברנדס • ה תשרי תשע"ח

על המתח שבין התשובה הפנימית לממד הטקסי והפולחני של יום הכיפורים, ועל עמדתו המורכבת של הרב שג”ר בנושא זה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435