יום העיון – אמונה בעולם וירטואלי

הרב נעם סמט • שבט תשע''ה

אינטימיות וקהילה. עיון בסוגיית ברכת חתנים ומתחים הקהילתיים סביב הנישואין

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435