יידישקייט, פרומקייט, יארצייט

אחיה סנדובסקי • כד אייר תשע"ח

על האופק החרדי כמסמן את קוטב התמימות הנדרש בעולם הציוני דתי. מתוך יום העיון ‘החרדים אל דברו: האופק החרדי אל מול האופק הדתי לאומי בעבודת ה”,

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435