ייחוד גוף ונשמה 15: הירהורים על נתינה, אביונים ועמלק

הרב יאיר דרייפוס • כח' אדר א' תשע"ו

דיבור על היחסים השונים ל”אחר” שפורים פותח בפיננו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435