ייחוד גוף ונשמה 9:הנהנה מקדשי שמים

הרב יאיר דרייפוס • ט' שבט תשע"ו

לימוד הבבלי בברכות דף לה. “אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה.” דיבור על אכילה, ברכות והכרת תודה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435