יציאת מצרים על פי האריז”ל

הרב שג"ר • תשס"ו

לימוד בדרושי פסח של האר”י, המפרש את יציאת מצרים כתיקון הזוגיות: האיזון בין מוחין ללב, בין עצמיות לפתיחות כלפי הזולת. עריכה של שיעור זה התפרסמה בספר ‘זמן של חירות’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435