יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 1

איתן אברמוביץ • תשע"ג

סדרת שיעורים שתעסוק בהיבטים שונים בהם עוסק רבי צדוק בענייני היצר ונגזרותיו. שיעור 1- פתיחה- מהטוב והרע אל הסוד והאמת.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435