יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 8

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 8- רכות, קשיות והיצר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435