יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 6

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 6- וירא ה’ כי שנואה לאה ויפתח את רחמה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435