יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 2

איתן אברמוביץ' • תשע"ג

שיעור 2- יצר, חיקוי וכיסוי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435