כבוד הרגל

עקיבא סגל • תשס"ט

המקרא, ובעקבותיו דרשני ופרשני המאה הקודמת, מצאו שחטא המרגלים נבע בראש ובראשונה מהכבוד שנכנס בין הרגלים. שיח לשבת שלח.