כבוד ושתיקה

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור בליקוטי מוהר”ן תורה ו, א

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435