כיצד התייחס הרב שג”ר לפסיכולוגיה?

הרב אלחנן ניר • כ"ד סיון תשע"ט

מבוא קצר ליחסו של הרב שג”ר לפסיכואנליזה ולזיקה המאתגרת שבין בית המדרש לעולם הפסיכואנליטי. דברים שנאמרו ביום העיון שנערך בישיבת ‘שיח יצחק’ בידי חבורת ‘נהלך ברג”ש’ – אברכים חרדים העוסקים בסוגיות יסוד במחשבה – בכ”ד בסיון תשע”ט, מלאת תריסר שנים לפטירת הרב שג”ר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435