כתבי הרב שג”ר: אמונתי

הרב אבישי שרייבר • י"א שבט תשע"ט

שיעור על מאמרו של הרב שג”ר בספר “לוחות ושברי לוחות” בו הוא פורש את עיקרי משנתו האמונית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435