כתבי הרב שג”ר 15: הרב שג”ר כמתרגם

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו

פתיחה לסדרת שיעורים על הרב שג”ר כמתרגם בין השפה הדתית לשפות אחרות. עיון בתפיסת התרגום העולה מכתביו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435