כתבי הרב שג”ר 2

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור שני בכתבי הרב שג”ר, על יחסו לרב קוק.דף מקורות:https://www.siach.org.il/pub//Atsmaut.doc

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435