כתבי הרב שג”ר 20: אקזיסטנציאליזם וחג הפורים

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו

עיון בכמה מדרשות הפורים של הרב שג”ר, כתרגום של ההגות האקזיסטנציאליסטית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435