כתבי הרב שג”ר 27: אירוניה ופוסטמודרניזם

איתן אברמוביץ • אייר תשע"ו

עיון בקטעים מספרו של ריצ’רד רורטי, ‘קונטינגנטיות, אירוניה וסולידריות’, על אמת ויצירתיות בתפיסה פוסטמודרנית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435