כתבי ר’ צדוק 12: ישראל קדושים?

איתן אברמוביץ • י"ז אייר תשע"ט

עיון במהלך שפורש רבי צדוק בתחילת ספרו ‘ישראל קדושים’, שמטרתו לברר את משמעותה של הקדושה המיוחסת לכל ישראל. השלבים השונים בדיון של ר’ צדוק מלמדים על המורכבות של שאלה זו, ועל האופן שבו ההתעקשות על קדושת המוצא מערערת על גבולות הקדושה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435