כתבי ר’ צדוק 14: מגדל פורח באוויר, שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • ט' סיון תשע"ט

עיון בחלק הראשון של התורה של ר’ צדוק במחשבות חרוץ יב: על חוסר הביסוס של התורה שבעל פה, ועל התודעה הלא-אורתודוקסית שמתאר ר’ צדוק

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435