כתבי ר’ צדוק 15: מגדל פורח באוויר, שיעור שני

איתן אברמוביץ • ט"ז סיון תשע"ט

המשך העיון בתורה של ר’ צדוק במחשבות חרוץ יב: על הדינמיות של הקיום היהודי, ועל היכולת לספר את הסיפור שלנו באופן שהופך זדונות לזכויות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435