כתבי ר’ צדוק 16: הגבול הגופני והגבולות התרבותיים

איתן אברמוביץ • כ"ג סיון תשע"ט

קריאה בפסקאות של ר’ צדוק על הגבול שבין יהודים לגויים, ודיון על משמעותה של ההתעקשות להשאיר את הגוי בחוץ, למרות שכל יהודי נשאר בפנים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435