כתבי ר’ צדוק 17: היהודים והגרים

איתן אברמוביץ • ל' סיון תשע"ט

עיון בתורות של ר’ צדוק על אפשרות הגיור ומעמדם של הגרים, כשיקוף להנחות היסוד של על משמעותו של הגבול בין יהודים לגויים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435