לא יוכל

יעקב יוסף אשבל • תשע"א

“התורה לא אוסרת על האדם להעדיף את בן האהובה, אלא שהאב לא יוכל לבכר את בן האהובה” – כיצד היינו מגיבים לוּ הדבר היה עומד לפתחנו? שיח לשבת כי תצא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435