לא כמו פסקל

יעקב פינקוט • תש"ע

השוואה בין דברי המדרש המסביר את נחמת ישראל ותקוותם לגאולה עם נסיונות השכנוע של פסקל. שיח לשבת שופטים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435