לא-לוהים דומי נפשי

אורי דוד שוק • תשע"א

הפער בין הרצוי למצוי מכוסה במילים רבות. רבות מידי. על כמיהה ליום דומיה שיפתח את שערי הלב. ליום הכיפורים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435