“לא תבשל גדי בחלב אמו”

הרב נעם סמט • י סיוון התשע"ו

שיעור שלישי בלימוד פרק ‘כל הבשר’ והלכות בשר וחלב: עיון בשלושת הציוויים בתורה – הקשרם, עולמם ומשמעות האיסור בתוכם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435