לב חלש

צבי ויינגרטן • תשע"א

ר’ אלעזר בן ערך מגיע מחופשתו הארוכה לבית המדרש ומתברר שתלמודו נשכח – הלימוד שלו דייקא. שיח לשבת בא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435