להתחיל מבראשית

צבי ויינגרטן • תשע"א

אחרי שאגרנו את הכוחות והספירות של החגים נותר לנו לממשם לבחינת המשיח. שיח לשבת בראשית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435