לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

דיאלקטיקה פרדוקסאלית – מבוא להלכה בראי חסידות חב”ד – רולי בלפר – שיעור 21

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435