לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 15 – שבתאות, משיחיות ואנטינומיזם – תומר יהוד

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435