לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור פתיחה – עיון בתנ”ך והצגת שאלות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435