לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

א – השלמת הדיון על בובר וההלכה.ב – פרויד ויחסו להלכה – בנימין חסון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435