לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

הלכה מתחדשת – קונסרבטיבים והתנועה המסורתית – מיכאל מרקס

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435