ליבא דהלכתא – שבת 15: אוהל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ח אדר א' תשע"ט

סימן שט”ו, דיני אוהל בשבת – גגות, מחיצות, טליטות ומטריות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435