ליבא דהלכתא – שבת 3: כלי שני מבשל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד באלול תשע"ח

סיכום הדיון ההלכתי בנושא שאלת הבישול בכלי שני והדעות השונות. היחס בין המציאות הפיזית לפסיקה ההלכתית, האם ההלכה היא רציונלית?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435