לידה ומוות

נועם ריף • תשס"ח

הטומאה בתורה מרחיקה את האדם מהקצוות של חייו – הלידה והמוות. תפיסה אחרת, מזרחית, תאפשר לבחון מחדש מה נותנת לנו הטומאה. שיח לשבת תזריע.