לימוד ליום העצמאות

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

גישות שונות ביחס למדינת ישראל, לימוד לקראת יום העצמאות ה67

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435