עיון במסכת בבא קמא – ‘לא הרי’

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית ‘לא הרי’. י כיסליו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435