לכבוד ולתפארת

הרב נעם סמט • תשס"ח

ההקפדה על בגדי הכהונה היא למעשה תיקון הבגידה, העלאה של הכיסוי מן המקום הנמוך של הבושה והחטא אל המקום הגבוה של הזיווג והמפגש.שיח לשבת פרשת תצווה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435